Visie en Jaarverslagen

Visie MCC Klik

MCC Klik is hét orgaan voor regionale samenwerkingsafspraken in regio Zwolle en Meppel; alle werkafspraken tussen huisartsen, medisch specialisten, apothekers en overige zorgverleners in de eerste en tweede lijn worden ontwikkeld door, afgestemd met en geborgd door MCC Klik. Deze werkafspraken zijn een lokaal/regionale uitwerking van de landelijke evidence-based, mono- en multidisciplinaire richtlijnen;

MCC Klik heeft een duidelijke rol in transitie en implementatie van zorg en is partner in regionale overlegstructuren.

MCC Klik coördineert en analyseert incidenten (Transmuraal Incidenten Melden - TIM) en gebruikt deze als stuurinformatie voor projecten die als doel hebben een betere en veiliger samenwerking te realiseren. Op deze wijze vult MCC Klik kwaliteitsbevordering van de samenwerking in.

MCC Klik stimuleert de regionale samenwerking en kennisuitwisseling tussen professionals zodat korte lijnen, draagvlak en onderling vertrouwen ontstaan in de samenwerking tussen huisartsen, medisch specialisten, apothekers en overige zorgverleners in de 1ste lijn;

Klik hier voor het volledige visiedocument MCC Klik 2021-2025

Jaarverslag 2021

Benieuwd naar wat we het afgelopen jaar gedaan hebben? Lees het hier in het jaarverslag van 2021.

Voorgaande jaarverslagen en nieuwsbrieven

Jaarverslagen van eerdere jaren zijn op te vragen via info@mccklik.nl.
Ook de nieuwsbrieven Klik actueel van voorgaande jaren of de Klik bulletins tot 2012 zijn via info@mccklik.nl op te vragen.