Algemene informatie Webinars

In 2022 hebben wij onderzocht of we de werkafspraken ook kunnen implementeren via Webinars on demand. Verschillende werkafspraken zijn niet alleen van belang voor de huisarts, maar ook – toenemend - voor andere zorgverleners in het veld. De implementatie van werkafspraken met een multidisciplinair karakter willen we daarom uitbreiden. Van een aantal onderwerpen heeft MCC Klik een Webinar on demand gemaakt. Dat maakt dat deze webinars breder inzetbaar zijn. Voor deze webinars wordt accreditatie aangevraagd.

Veel huisartsen hebben hun weg naar dit aanbod gevonden en zijn enthousiast. Zij geven aan het een meerwaarde te vinden het webinar te bekijken in de eigen huisartsenpraktijk (denk aan collega’s, doktersassistentes, POH-ers etc.) of met andere betrokken zorgverleners in de wijk om op die manier in dialoog te gaan of tot nieuwe of aanvullende (samenwerkings) inzichten te komen. Uiteraard kun je het webinar ook alleen bekijken.

Je kunt een webinar on demand ook inzetten als een leuk nascholingsmoment met het team van de eigen praktijk. Afhankelijk van het onderwerp en het interactieve karakter schatten wij een tijdsduur in van 1,5 uur. Door het webinar te combineren met een lunch, borrel of andere ontspannende activiteit kun je er een complete teamdag van maken.

Ben je als specialist of als vakgroep getriggerd door deze vorm van implementatie en heb je een werkafspraak met een multidisciplinair karakter die je graag via een webinar (on demand) zou willen introduceren, neem dan gerust contact met ons op via interline@mccklik.nl. Samen kijken we hoe we hierin maatwerk kunnen leveren.