Historie

MCC Klik is de afkorting van Medisch Coördinerend Centrum Klik, waarbij ‘Klik’ doelt op het goed ‘klikken’ tussen zorgverleners. Begin jaren negentig organiseerde een groep betrokken huisartsen en specialisten de eerste Zwolse Compagnonscursus, met als doel de onderlinge communicatie te verbeteren. Vanuit dit initiatief is het idee geboren om beter met elkaar te gaan samenwerken door middel van het maken van praktische Werkafspraken; verbetering van samenwerking én verbetering in de zorg. Vervolgens werd besloten de Stichting Klik op te richten voor deze activiteiten en een parttime huisarts-coördinator te benoemen voor de ontwikkeling van deze Werkafspraken. Daarnaast werd in 1994 een aangepast laboratorium-aanvraagformulier voor huisartsen ontwikkeld.

Op 13 mei 1997 werd de Stichting Klik omgevormd tot Stichting MCC Klik en werd een medisch coördinator aangesteld. MCC Klik heeft zich ontwikkeld tot een onafhankelijk expertisecentrum voor samenhang in de zorg met daarbij transmurale samenwerking als aandachtsveld tussen de eerste en de tweede lijn. Vanaf 2002 is daar de verpleegkundige discipline aan toegevoegd.

Kort na de oprichting van MCC Klik is een transmuraal diabetesproject gestart, dat in 2001 succesvol is afgerond en is omgezet in een structurele werkwijze binnen de diabeteszorg in Zwolle en omgeving.

In 2012 heeft er een reorganisatie plaatsgevonden. De ‘core business’ van MCC Klik is voortgezet als onafhankelijk onderdeel binnen Medrie.

De ketenzorgactiviteiten zijn ondergebracht bij Medrie (Diabetes en Astma/COPD) en bij Isala (Careketens: Palliatieve Zorg, Dementie en Transmurale Stroke Service Zwolle).
De overige activiteiten van MCC Klik zijn overgedragen aan de oorspronkelijke moederorganisaties van MCC Klik (organisatie kennismakingsavonden, nieuwsbulletin, begeleiden nieuwe projecten).