Klik Matching - Kijken In Elkaars Keuken

Een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van de samenwerking tussen specialisten en huisartsen is een werkelijk inzicht in elkaars denk- en werkwijze mede gebaseerd op onderling vertrouwen. Het is gebleken dat kijken in elkaars keuken een grote bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het gewenste inzicht in elkaars werkwijze en het vergroten van het onderling vertrouwen. Een (dag)deel over en weer met elkaar meelopen, verbetert de kwaliteit van de werkrelatie.

In 1990 stond een ‘Kijk In Elkaars Keuken’ project aan de basis van de eerste Zwolse compagnonscursus en de oprichting van MCC Klik!
MCC Klik heeft deze vorm van informele intervisie nieuw leven ingeblazen door matching van specialisten en huisartsen te faciliteren. 

U kunt zich aanmelden voor Klik Matching door het onderstaand aanmeldformulier in te vullen.

Op dit formulier kunt u uw wensen (t.a.v. dagdeel, speciale belangstelling voor een onderdeel van een vakgebied etc.) aangeven; MCC Klik zal dan proberen voor een passende ‘match’ te zorgen.