Melden knelpunten werkafspraken

Een speerpunt van MCC Klik is het maken van medisch inhoudelijke werkafspraken. Goede bekendheid met de werkafspraken én een goede acceptatie daarvan is essentieel voor het naleven ervan. De Interlinestructuur dient ervoor dit bij de huisartsen te bereiken. Echter, niet alle werkafspraken worden behandeld via de Interlinescholing. Om werkafspraken te kunnen evalueren, is het belangrijk om knelpunten aan ons door te geven. Daarnaast kan er een knelpunt bestaan over een onderwerp waar geen werkafspraak over is. MCC Klik hoort graag waar deze knelpunten zich voordoen.
Melden kan via de mail info@mccklik.nl. Deze meldingen aan MCC Klik zijn informeel, patiëntengegevens zijn in principe niet nodig. De meldingen dienen met name ter toetsing van de werkafspraken, of als eventuele aanzet voor het maken van nieuwe werkafspraken.

Overweeg eventueel ook een melding bij Transmuraal Incident Melden via het TIM-formulier.