2022 oktober | Apothekers bij Interline

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Apothekersvereniging Regio Zwolle U.A. (CAVRZ) is besloten dat de bij de CAVRZ aangesloten apothekers kunnen deelnemen aan de interactieve Interlinescholingen die door Medisch Coördinerend Centrum Klik worden georganiseerd. Het bestuur van de CAVRZ en het team van MCC Klik zijn enthousiast dat vanaf het tweede halfjaar van 2022 ook de apothekers van de gelegenheid gebruik kunnen maken deze Interlinescholingen te volgen. Apothekers die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich aanmelden door het afsluiten van een abonnement, via deze link
Eerst meer informatie? Stuur dan een mail naar interline@mccklik.nl

Aan de apothekers die zich al hebben ingeschreven: van harte welkom en leerzame nascholingsbijeenkomsten toegewenst!